ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสด|クィッティアオヌア|牛肉入り汁ビーフン|Thai Noodle Clear soup with Beef

ก๋วยเตี๋ยวเนื้อสด|クィッティアオヌア|牛肉入り汁ビーフン|Thai Noodle Clear soup with Beef