ก๋วยเตี๋ยวน้ำไสหมูเด้ง|クィッティアオムーデン|豚肉入り汁ビーフン|Thai Noodle Clear soup with pork

ก๋วยเตี๋ยวน้ำไสหมูเด้ง|クィッティアオムーデン|豚肉入り汁ビーフン|Thai Noodle Clear soup with pork