กระเพราไข่ดาว|ガバオライス+カイダオ|バジル妙めご飯フライドエッグ添え|Rice topped with stir-fried holy basil (Fried egg)

กระเพราไข่ดาว|ガバオライス+カイダオ|バジル妙めご飯フライドエッグ添え|Rice topped with stir-fried holy basil (Fried egg)