ข้าวหอมมะลิ|ジャスミンライス|タイ米|Jasmine Rice

ข้าวหอมมะลิ|ジャスミンライス|タイ米|Jasmine Rice