ผัดซีอิ๊ว|パッシーイウ|太麺の醤油妙めビーフン|Thai fried soy sauce noodle

ผัดซีอิ๊ว|パッシーイウ|太麺の醤油妙めビーフン|Thai fried soy sauce noodle