ปลาหมึกย่าง|プラームクヤン|イカ焼く|Grilled Squid with Seafood sauce

ปลาหมึกย่าง|プラームクヤン|イカ焼く|Grilled Squid with Seafood sauce