ซุปหน่อไม้|スープノーマイ|竹の子千切りサラダ|Bamboo Shoot Spicy Salad

ซุปหน่อไม้|スープノーマイ|竹の子千切りサラダ|Bamboo Shoot Spicy Salad