กุ้งแช่น้ำปลา|クンチェーナムプラー|海老のたたき魚園風味、ズパイシータレ|Raw Shrimp with Spicy Seafood

กุ้งแช่น้ำปลา|クンチェーナムプラー|海老のたたき魚園風味、ズパイシータレ|Raw Shrimp with Spicy Seafood