พล่ากุ้ง|プラークン|海老たたきサラダ|Shrimp Salad with Thai Herb Spicy Sauce|¥850 イートイン

พล่ากุ้ง|プラークン|海老たたきサラダ|Shrimp Salad with Thai Herb Spicy Sauce|¥850
イートイン