ผัดกระเพราทะเล|パッガバオタレー|バジル妙めシーフード|Stir-fried spicy seafood and basil

ผัดกระเพราทะเล|パッガバオタレー|バジル妙めシーフード|Stir-fried spicy seafood and basil