คั่วกลิ้ง|クアクリン|(鶏肉/豚肉)の激教辛ドライカレー|Stir-Fried Spicy(Pork or Chicken)with Yellow Chili Paste(Southern Stye)

คั่วกลิ้ง|クアクリン|(鶏肉/豚肉)の激教辛ドライカレー|Stir-Fried Spicy(Pork or Chicken)with Yellow Chili Paste(Southern Stye)