แกงเขียวหวาน|ゲーンキョウワン|グリーンカレー|Green Curry

แกงเขียวหวาน|ゲーンキョウワン|グリーンカレー|Green Curry